Montage tips

Montage tips

Geschreven door: admin Aanmaak datum: 2014-10-13 Hits: 35356 Reactie: 0

Deze handleiding is bedoeld voor de installateur van het toestel en bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik, onderhoud en storingen van het toestel. 

 

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de ingebruikname van de unit. 

 

Hoewel deze handleiding met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 •  

Locatie en installatie 

 1. Plaats  de ventilator zo hoog mogelijk, minimum hoogte mag niet minder dan 2,3 m vanaf de grond zijn.
 2. Minstens 110mm van de randen van het oppervlak waarop de ventilator gemonteerd wordt tot het centrum van het gat. 
 3. Monteer de ventilator zo dicht mogelijk bij de de bron van dampen en geuren, maar ver genoeg van iedereen, die een bad of douche nemen, om niet te worden aangeraakt. 
 4. Als de ventilator aan in een kamer met gashaard, wandverwarming met niet-balans rookkanaal worden geïnstalleerd, is het de installateurs de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen voldoende vervangende lucht is beschikbaar, zodat er geen lucht terug door sluiter wordt getrokken.
 5. Als de ventilator in de keuken geïnstalleerd wordt, mag hij niet rechtstreeks boven een kookplaat of grill op oogniveau bevestigd worden.
 6. Zo ver mogelijk verwijderd van en tegenover de voornaamste bron van luchtverversing om een luchtstroom in de kamer te verzekeren (b.v. tegenover een binnendeur).  
 7. Niet waar de omgevingstemperatuur hoger kan stijgen dan 50 ̊C. 

 

DEZE APPARATEN ZIJN DUBBEL GEÏSOLEERD EN HEBBEN GEEN AARDVERBINDING NODIG.

 

Waarschuwing: schakel altijd de netspanning uit tijdens installatie.

 

 

Installatie

 1. Schakel de netspanning uit voordat u begint met installatie
 2. Verwijder de voorkap van de ventilator.
 3. Plaats de ventilator in het gat (100-125mm) en markeer de 4 bevestigingspunten en de kabeldoorvoer.
 4. Breng de kabels door het kabeldoorvoer en bevestig de ventilator met geleverde schroef en pluggen.
 5. Sluit de ventilator elektrisch aan (zie aansluiting elektra)
 6. Plaats de voorkop je terug.
 7. Schakel de netspanning in.

 

Aansluiting elektra

Standaard zonder licht

Verbindt de nul draad met de ventilator, de nul draad is altijd blauw en wordt op de ventilator aangeduid met de letter N.

Verbindt de fase draad met de ventilator, de fase draad is altijd bruin en wordt op de ventilator aangeduid met de letter L. Fase draad zorgt ervoor dat er spanning op het toestel staat. Er moet wel een schakelaar geplaatst worden op de fase draad (bruin), zodat je aan en uit kan schakelen.

Standaard met licht

Verbindt de nul draad met de ventilator, de nul draad is altijd blauw en wordt op de ventilator aangeduid met de letter N.

Verbindt de schakeldraad met de ventilator, de schakeldraad is altijd zwart. Schakeldraad sluit je op de aansluitblok op de plek waar de letter L op staat. Zodra je licht aanzet zal er ook spanning komen op de schakeldraad en zal de ventilator draaien, als je de licht uitzet zal de ventilator uit gaan.

Timer of vochtsensor zonder licht

Verbindt de nul draad met de ventilator, de nul draad is altijd blauw en wordt op de ventilator aangeduid met de letter N.

Verbindt de fase draad met de ventilator, de fase draad is altijd bruin. Fase draad (bruin) zonder tussenkomst van schakelaar sluit je aan op de plek die aangegeven wordt met de letter L. Deze draad is nodig voor de werking van timer en vochtsensor. Deze functies hebben constante spanning nodig.

Op plek die aangegeven wordt met de letters SL verbindt je een fase draad met een schakelaar. Met deze schakelaar kan je de ventilator aan en uitschakelen.

Timer of vochtsensor met licht

Verbindt de nul draad met de ventilator, de nul draad is altijd blauw en wordt op de ventilator aangeduid met de letter N.

Verbindt de fase draad met de ventilator, de fase draad is altijd bruin. Fase draad (bruin) sluit je aan op de plek die aangegeven wordt met de letter L. Deze draad is nodig voor de werking van timer en vochtsensor. Deze functies hebben constante spanning nodig.

Verbindt de schakeldraad met de ventilator, schakeldraad is altijd zwart en wordt op de ventilator aangeduid met de letters SL. Zodra je de licht aanzet zal de ventilator aan gaan en zal weer uit gaan nadat je de licht uitzet.

 

Opmerking: bedrading werken moeten door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

 

Werking

Om een goede werking van de ventilator te verzekeren is een goede luchttoevoer noodzakelijk. Hierdoor kan frisse lucht toestromen om de door de ventilator afgevoerde hoeveelheid te vervangen. Een dergelijke luchttoevoeropening kan men verkrijgen door het aanbrengen van een spleet (circa 2 cm) onder de toegangsdeur, het plaatsen van een rooster in de toegangsdeur, etcetera. Om het beste resultaat te bereiken dient het totale netto-oppervlak van de luchttoevoeropening circa 160 cm2 te zijn. Bij een opening onder de deur kan dit bijvoorbeeld 80 x 2 cm zijn. 

 

Je hebt ventilatoren in verschillende uitvoeringen: 

standaard, timer (nalooptimer), vochtsensor (hygrostaat), trekkoord.

 

Standaard:

Deze uitvoering kan ingeschakeld worden via een schakelaar die speciaal voor de ventilator is geplaatst . Via de schakelaar waar mee de verlichting in- en uitgeschakeld wordt. Met deze schakelaar wordt dan tevens de ventilator bediend. 

 

Timer (nalooptimer):

De uitvoering die is voorzien van nalooptimer is ideaal voor toepassing waar na-ventilatie is gewenst zoals in toiletten. Inschakeling vindt plaats via de lichtschakelaar of aparte schakelaar en na uitschakeling zal de ventilator nog ongeveer 1-20 minuten blijven doordraaien. De timer is door verdraaing van de instelpotmeter gewijzigd worden van 1 minuut tot 20 minuten. Schakel hiervoor eerst de netspanning uit.

 

Vochtsensor (hygrostaat):

Deze uitvoering is voorzien van een instelbare hygrostaat (vochtsensor) en bovendien van een nalooptimer. Bijzonder geschikt voor toepassing in gecombineerde ruimten zoals bijvoorbeeld toilet/badkamers. Deze ventilator schakelt in via de lichtschakelaar of een aparte schakelaar waarmee ook de timer ingeschakeld wordt (zie werking timer (nalooptimer). Ventilator zal ook inschakelen bij een te hoge vochtigheidsgraad, instelbaar tussen 40% en 100% relatieve vochtigheid, en schakelt weer automatisch uit wanneer de ingestelde vochtigheidsgraad bereikt is. Het schakelpunt voor de relatieve vochtigheidsgraad is te instellen door middel van een instelpotmeter. Instelpotmeter is bereikbaar achter het voorkapje. Schakel hiervoor eerst de netspanning uit. Het kan ook voorkomen dat de ventilator gaat draaien als de ingestelde vochtigheidsgraad wordt overschreden door een temperatuurdaling in de ruimte. Dit vindt bijvoorbeeld ’s nachts plaats. Het voordeel hiervan is een verminderde condensvorming op wanden etcetera. Het spreekt voor zich dat (bijvoorbeeld in de zomer) bij een hoge vochtigheid van
de buitenlucht de ventilator langer blijft doordraaien.

 

Trekkoord:

Badkamerventilator met trekkoord schakelaar kan je gebruiken zonder tussenkomst van de lichtschakelaar, je sluit de de ventilator direct op het netspanning en schakelt met trekkoord aan en uit. Badkamerventilator met trekkoord gebruik je op plekken waar het niet mogelijk is om te aansluiten in combinatie met lichtschakelaar. Je kan ook een stekker gebruiken, waardoor je het ook kan gebruiken op het stopcontact. 

 

 

Onderhoud waarschuwingen

 1. Zorg ervoor dat de ventilator is uitgeschakeld voordat u het schoonmaakt.
 2. Gebruik nooit benzine, benzeen of andere chemicaliën om de ventilator te reinigen.
 3. Laat nooit het water contact maken met de elektrische onderdelen, zoals schakelaar, motor.
 4. Laat nooit de schoepen of andere kunststof delen van de ventilator in heet water dompelen die hoger is dan 60 gr.

 

Veiligheid

Let op!

 • Volg de veiligheidsinstructies om lichamelijke verwondingen en schade aan het toestel te voorkomen. 
 • Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen. 
 • Het toestel mag niet gewijzigd worden. 
 • Verzeker u ervan dat het elektrisch systeem waar het toestel op wordt aangesloten voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 • Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden. 
 • Plaats geen objecten op of in het toestel. 
 • Schakel het toestel uit wanneer: 

- Het toestel voor langere tijd niet wordt gebruikt. 

- Het toestel moet worden onderhouden of worden gereinigd. 

- Het toestel niet goed functioneert.                                                                                          

- U de buitenzijde van het toestel wilt reinigen. 

    - Beschadig het elektrisch circuit niet. 

    - Gebruik het toestel niet bij omgevings-temperaturen hoger dan 40 gr.

 

Waarschuwing!

 • Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. 
 • Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:

          - Raak het apparaat nooit aan met natte handen.
          - Raak het apparaat nooit aan wanneer u blootvoets bent.

 • Laat kinderen of geestelijk minder valide personen het apparaat niet bedienen zonder toezicht.
 • Gebruik het toestel niet in aanwezigheid van brandbare of vluchtige substanties zoals alcohol, insecticiden, benzine etc.. 

 

Inbouwventilatortoiletventilatorwc ventilatorbadkamer ventilator

Tags:

Reactie Plaatsen

Captcha